Najnowsze komentarze

  Archive for the ‘Porady biznesmenów’ Category

  Różne oblicza kryzysu

  Aktualnie kryzys ekonomiczny w wielu krajach przyjmuje zupełnie inny wymiar i eksperci coraz częściej są zgodni, że kraje mają problem nie tyle finansowy, co polityczny. Bo ostatecznie o wszystkich reformach, sposobie kanalizowania opinii publicznej i realizowania jej potrzeb w kolejnych projektach budżetowych, trendach finansowych czy ograniczeniach dla prywatnych pracodawców – decydują politycy i partie rządzące. Tam, gdzie co trzy lub cztery lata dochodzi do regularnego zmieniania składu rządu, łatwo jest przekonać społeczeństwo do tego, że nie ma odpowiedzialnych na rozpad gospodarki całego kraju. W istocie jednak coraz częściej okazuje się, że ani lewa ani prawa strona sceny politycznej, socjaliści jak i liberałowie – nie są w stanie zaprezentować żadnej merytorycznie poprawnej postawy. Wiedza osób zajmujących kluczowe dla zarządzania krajem stanowiska często jest o wiele gorsza niż wiedza absolwenta uniwersytetu. A społeczeństwa widzące bezradność tak rządu jak i opozycji coraz częściej chcą całkowitego demontażu systemu.

  Czy w roku 2012 wzrosną kredyty dla przedsiębiorców

  Praktycznie na całym świecie nie ma firm i przedsiębiorstw, które w celu swojego rozwoju, realizacji wszelkiego rodzaju inwestycji mogłyby rozwijać się bez wspomagania kredytowego ze strony banków. Taka też sytuacja jest w naszym kraju, gdzie co roku z kredytu korzystają nie tylko małe i średnie przedsiębiorstwa, ale i te największe. Jak wynika z analizy Komisji Nadzoru Finansowego, w roku 2012 wzrosną nieznacznie kredyty dla firm w Polsce. Dotyczyć to będzie głównie firm tych dużych, pragnących realizować inwestycje, natomiast w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, akcja kredytowa raczej się nie zwiększy. Banki przewidują, iż mimo spowolnienia gospodarczego na świecie i w Europie polskie przedsiębiorstwa mają się stosunkowo dobrze i nic nie świadczy o tym, aby korzystały w mniejszym zakresie niż dotychczas z formy inwestycji i swojego rozwoju, a to automatycznie przekłada się na sięganie po kredyt. Zaostrzenie polityki banków wobec niedużych przedsiębiorstw może być efektem tego, że w roku 2011 wzrost wartości należności właśnie od tego typu przedsiębiorstw był lekko obniżony, o 1,5 miliarda złotych.

  Jaka kara za nie złożenie w terminie zeznania podatkowego

  W dniu 30 kwietnia każdego roku mija termin rozliczenia się z fiskusem. Jak co roku, tak i obecnie wiele osób zwleka z tym obowiązkiem do ostatniej chwili, motywując to różnymi względami – od braku czasu do tradycyjnego zwlekania do ostatniej chwili. Jeśli nie złożymy PIT-a w terminie, narażamy się na sankcje finansowe, bowiem jest to wykroczenie skarbowe, zagrożone grzywnę w wysokości od 150 do 30 000 zł (w praktyce mandat nie powinien przekraczać kwoty 3 tysięcy złotych). Można rozliczyć się z podatku drogą elektroniczną, jest to chyba najszybszy sposób. Warto jednak pamiętać, że aby takie rozliczenie było złożone w terminie, powinno dotrzeć do 30 kwietnia i jest uważane jako ważne, jeżeli nadawca – podatnik – otrzyma drogą elektroniczną tak zwane urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO). Jeśli jednak będzie bardzo dużo osób, jednocześnie chcących skorzystać w tym samym czasie z możliwości rozliczenia elektronicznego, a na dodatek popełnimy w naszym PIT-cie jakiś błąd, możemy nie otrzymać takiego potwierdzenia, a więc skarbówka przyjmie, że nie rozliczyliśmy się w wyznaczonym terminie.