Najnowsze komentarze

  Archive for the ‘Zakładamy działalność’ Category

  Jak rozkręcić firmę?

  Nic dziwnego, że tak duże zainteresowanie towarzyszy możliwości stworzenia własnej firmy – ten sposób zarabiania pieniędzy w oczach wielu jawi się jako chyba najbardziej atrakcyjny, nie wiążący się z kontrolą ze strony przełożonych oraz gwarantujący naprawdę wysokie zarobki. Czy jednak jest tak w rzeczywistości? Jeśli nasza firma będzie właściwie zarządzana, z całą pewnością tak się stanie, jednak droga do uczynienia swojej firmy naprawdę dochodowym interesem jest niezwykle długa i trudna. Spore trudności mogą pojawić się na już na samym początku, kiedy musimy zdobyć fundusze niezbędne na start – nie każdy przecież je posiada, a niektóre firmy na początek wymagają ogromnych wręcz pieniędzy. W takich sytuacjach wyjścia są co najmniej dwa – pierwsze z nich to oczywiście kredyt lub bankowa pożyczka, drugie natomiast to ubieganie się o dotacje lub dofinansowanie z różnych instytucji. Jeśli nasz plan biznesowy rokuje na przyszłość i będziemy umieli dobrze go zaprezentować, nie powinniśmy mieć z tym większych problemów.

  Dobre strony internetowych biznesów

  Nadchodzi ten długo wyczekiwany moment. Zebraliśmy się na odwagę, zebraliśmy również fundusze i zamierzamy popłynąć w świat na statku zwanym własna działalność gospodarcza, zupełnie jak założyciel firm internetowych. Jako że zamierzamy występować w dziale handlu, zaczynamy rozważać opcję założenia biznesu internetowego, czyli w skrócie e-sklepu. Jakie są zatem zalety posiadania wirtualnego sklepu zamiast stacjonarnego? Przede wszystkim oszczędność – nie trzeba płacić wysokiego czynszu za użytkowanie lokalu w centrum miasta. Ponadto całym przedsięwzięciem można kierować z domu, a i grono klientów można zdobyć bardziej pokaźne, czego idealnym przykładem jest internetowa firma. Poza tym trudniej jest przypadkowo urazić klienta, a kontakt mailowy daje nam możliwość zastanowienia się nad uprzejmą i właściwą w danej sytuacji odpowiedzią. Przy opcji wysyłania zakupionego towaru maleje również prawdopodobieństwo, że towar zostanie zwrócony przez klienta. Założenie e-biznesu jest zatem jak najbardziej dobrym pomysłem.

  Młodzież, a zmarnowana ekonomiczna szansa

  Młodzi ludzie wchodzący np. po studiach na rynek pracy czuja wręcz przerażenie, ponieważ działa on tak nieefektywnie, że graniczy to wręcz z absurdem. Zatrudnienie jest rzeczą niezbędną do życia, ale niestety o nie coraz trudniej. Wielu przedsiębiorców stara się ograniczać koszty pracy do absolutnego minimum, a to sprawia, że ludzie coraz częściej korzystają z możliwości pracy na czarno. Urzędy pracy działają źle i nie oferują niczego poza darmowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Tak się składa, że bezrobocie jest elementem w bardzo znaczący sposób wpływającym na funkcjonowanie gospodarki. Ogranicza jej konkurencyjność oraz powoduje straty w morale kapitału ludzkiego. Trzeba naprawdę poradzić sobie z tym problemem, ponieważ zwlekając z jego rozwiązaniem stajemy się coraz słabsi.Podsumowując, młodzi ludzie stanowią ogromną dźwignię rozwoju gospodarczego. Jeżeli nie mogą znaleźć zatrudnienia cierpią na tym wszyscy. Warto zrozumieć, że absolwenci studiów wyższych powinni systematycznie zastąpić wysłużoną kadrę przechodzącą na emeryturę. Widać jednak wyraźnie, że bardzo trudno to zrobić, kiedy wiek emerytalny drastycznie zwiększono. Zmiany trzeba wprowadzić jak najszybciej.

  Polska gospodarka – jakie perspektywy na najbliższy czas

  W dobie trwającego nadal kryzysu finansowego, a zwłaszcza załamywania się sfery finansów publicznych w kolejnych, głównie europejskich krajach, Polacy patrzą z niepokojem na stan naszej gospodarki i finansów publicznych, obawiając się powtórzenia scenariusza greckiego czy tez hiszpańskiego. Jednak większość ekonomistów jest zdania, że w naszym kraju taki scenariusz, przynajmniej w dającej się przewidzieć niedalekiej przyszłości, jest mało realny. Nasze instytucje bankowe przeszły praktycznie suchą noga przez światowy kryzys finansowy, gospodarka rozwija się w tempie w miarę przyzwoitym w porównaniu do naszych bliższych czy dalszych sąsiadów. Dużo jednak będzie zależało od sytuacji w strefie euro, gdyż to państwa Unii Europejskiej, w tym gównie Niemcy, są naszymi partnerami handlowymi. To właśnie nasi zachodni sąsiedzi są naszym najważniejszym importerem, około 30 procent całego naszego eksportu towarów i usług jest skierowana waśnie do Niemiec. Jak na razie na dobrym poziomie utrzymuje się w Polsce sprzedaż detaliczna, co pozwala tez na utrzymanie produkcji przemysłowej na dobrym poziomie.

  Sposoby doręczenia zeznania podatkowego

  W środkach masowego przekazu co roku wraz z nastaniem wiosny przypomina nam się często o konieczności rozliczenia się w terminie z urzędem skarbowym, który to termin co roku jest taki sam – 30 kwietnia. Jakie są sposoby i możliwości dostarczenia naszego zeznania podatkowego, bez narażenia się na sankcje w postaci mandatu za ewentualne opóźnienia? Można zeznanie złożyć osobiście, za potwierdzeniem odbioru, w urzędzie skarbowym – zaletą jest to, że urzędnik przejrzy od razu zeznanie, można nanieść ewentualne poprawki i mamy pewność, że PIT jest wypełniony w sposób właściwy. W niektórych urzędach skarbowych ustawione są tak zwane PIT-omaty, gdzie możemy wrzucić zeznanie, otrzymamy wtedy potwierdzenie. Jeśli wysyłamy zeznanie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Internetu, musimy otrzymać potwierdzenie odbioru zeznania, inaczej urząd traktuje je jako nie złożone. Można też wysłać zeznanie pocztą (tylko poczta polska jest do tego uprawniona), listem poleconym, jednak stempel pocztowy powinien wskazywać czas do północy 30 kwietnia.

  Deficyt w budżecie państwa – czy podnoszenie podatków to jedyny sposób

  Na dochody budżetu państwa składa się wiele elementów, są to przeważnie kwoty stałe (na przykład odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących lub lokatach jednostek budżetowych, cła, akcyzy, grzywny i kary na rzecz jednostek budżetowych). Tymczasem oprócz wydatków bieżących związanych z wykonywaniem zadań państwowych oraz inwestycjami wciąż zwiększa się dług publiczny i deficyt budżetowy. Od lat jedynym rozwiązaniem, jakie politycy proponują na zniwelowanie dziury budżetowej jest podnoszenie podatków. W efekcie coraz więcej osób podejmuje pracę nielegalnie w tzw. „szarej strefie”, zaś przedsiębiorcy, którzy zgodnie z ustawą powinni odprowadzać najwyższe podatki i dostarczać najwyższych wpływów do budżetu państwa, ukrywają swoje dochody prowadząc tzw. „kreatywną księgowość”. Nawet w przypadku kontroli przedsiębiorcy bardziej opłaca się zapłacić karę niż wygórowane stawki podatkowe. Konsekwencją takiej polityki nie są zatem wcale wyższe wpływy do budżetu państwa lecz pogłębiające się malwersacje i szara strefa.