//////
Najnowsze komentarze

    CHARAKTERYSTYKI ZAWODOWE

    Charakterystyki – zawodowe stanowią podstawę dó.opracowania planów.nauczania oraz programów do – wszystkich, przedmiotów, a zwłaszcza za­wodowych. Dokument ten może mieć zastosowanie przy badaniu wyników kształcenia w szkołach zawodowych i sta­nowić podstawę do opracowania kryteriów oceny wyników kształcenia z przedmiotów zawodowych oraz do określenia stopnia skuteczności i prawidłowości przygotowania absol­wenta szkoły do pracy w danym zawodzie.  Informacje zawarte w charakterystyce zawodowej powinny być znane, nie tylko wszystkim ,nauczycielom uczącym w szkole zawodowej i instruktorom przygotowującym praktycznie uczniów do zawodu, ale i uczniom.

    Leave a Reply