Najnowsze komentarze

    CHARAKTERYSTYKI ZAWODOWE

    Charakterystyki zawodowe, plany nauczania wraz z ogól­nymi założeniami do pracy  dydaktyczno-wychowawczej w szkołach stanowią podstawę do opracowania przez specja- ! listów programów nauczania poszczególnych przedmiotów. W każdym programie określa się cel i funkcję przedmio­tu, jaką spełnia on w przygotowaniu ogólnym, lub zawodowym, treść ujętą w tematy lub hasła oraz ćwiczenia dla uczniów i zakres (lub liczbę godzin) przeznaczonych na realizację podanych treści. Na podstawie planów i programów, nauczania nauczyciel : każdego przedmiotu opracowuje rozkład materiału. Praca ta polega na    ustaleniu tematów.jednostek dydaktycznych (lekcji, zajęć ” praktycznych, wycieczek); określeniu  zadań dla uczniów, – które mogą – zapewnić .^ realizację podanych celów dydaktyczno-wychowawczych.

    Leave a Reply