Najnowsze komentarze

    KONIECZNE CECHY CHARAKTERU

    Do cech charakteru koniecznych przy wykonywaniu pracy sprzedawcy, można zaliczyć: takt, uprzejmość i cierpliwość, z których-wynika umiejętność współżycia, rzetelność, która będzie się wyrażała zo dokładnym mierzeniu, ważeniu i oblicza­niu należności oraz poczucie odpowiedzialności za swoje czyny, słowa i powierzony majątek. Ważny jest również stosunek do .pracy, który przejawia się w wytrwałości,’ dokładności,  sumienności, punktualności, gotowości do wykonywania usług  i w systematyczności. Dużą rolę odgrywa tu również zamiło- _ wanie do zawodu, do wykonywanych czynności, stała dążność do poszukiwania i wprowadzania ulepszeń w metodach pracy.  poszczególne cechy charakteru powinny przejawiać się  w czasie kształcenia zarówno w’ postępowaniu uczniów,  w. ich wyglądzie osobistym i dbałości o miejsce pracy, jak:i w’ sposobach prowadzenia rozmowy z kolegami,’ rodzicami, osobami nieznanymi oraz w dążeniach życiowych i moty­wach, jakimi dana osoba kieruje się przy realizacji;zadań.

    Leave a Reply