Najnowsze komentarze

    MAGAZYNIER

    Opis zawodu i możliwości zatrudnienia. Magazynier może być zatrudniony.w różnych gałęziach gospodarki na­rodowej (w magazynach przedsiębiorstw handluj rolnictwa,budownictwa, przemysłu i tam gdzie zachtfdzi konieczność dłuższego lub. krótszego przechowywania materiałów i to­warów, opakowań czy odpadów użytkowych). Miejscem pracy magazyniera, w zależności od przechowywanego –su­rowca, materiału łub towaru, jest pomieszczenie’otwarte, półotwarte, zamknięte, naziemne lub podziemne, ogrzewane lub nieogrzewane, chłodzone, wentylowane lub nawilgaca- ne. Za powierzone materiały, surowce i wyroby gotowe ma­gazynier odpowiedzialny jest majątkowo.

    Leave a Reply