Najnowsze komentarze

    PRZESTRZEGANIE KOLEJNOŚCI

    Przestrzegania kolejności obsługi kupujących,’ załatwianie poza kolejnością starców, inwalidów, kobiety, ciężarne, jak i unikanie, jakichkolwiek nieporozumień z kupującymi; szybkiego i dokładnego (jeżeli tego zachodzi potrzeba) odmierzania towarów za pomocą stale kontrolowanych przyrządów mierni-. czych — obowiązuje, tu zasada bezwzględnej uczciwości; informowania klientów ó zaletach towarów znajdujących się na stoisku oraz o sposobie jego użytkowania przez udzielanie „wy­czerpujących odpowiedzi; szybkiego i dokładnego wypisania paragonu (dowodu sprzedaży) przez czytelne podanie nazwy towaru, gatunku, ilości, ceny jed­nostkowej, sumy ogólnej, numeru kasy, daty, numeru stoiska- i sprzedawcy oraz dokładnego obliczania należności; szybkiego i dokładnego ekspediowania towarów;,’przy przestrze­ganiu estetycznego wyglądu – sporządzonych paczek oraz norm „zużycia materiałów pakowych.

    Leave a Reply