Najnowsze komentarze

    STANOWISKO PRACY

    Sprzedawca pracuje na określonym przez zwierzchnika (kierownika sekcji lub piętra) stanowisku pracy. W, czasie pełnienia obowiązków służbowych podlega bezpośrednio kierownikowi stoiska lub wyzna­czonemu zastępcy, którzy jedynie i wyłącznie mają prawo udzielania , ‚ bezpośrednich poleceń związanych z .wykonywaną pracą.  W czasie wykonywania czynności służbowych sprzedawca eobowiązany jest do:,  starannego wykonywania‘prac ustalonych miesięcznym harmo­nogramem;   właściwego reprezentowania PDt przez przestrzeganie czystości.osobistej i miejsca pracy oraz jak najbardziej,życzliwe i uprzejme  traktowanie wszystkich kupujących;   prowadzenie właściwej konserwacji towarów, przez odpowiednie -ich przechowywanie i niedopuszczanie do’powstawania uszkodzeń lub zniszczeń towarów; informowania kierownika stoiska o towarach. niechodliwych,uszkodzonych . i zniszczonych; czuwania nad stosowaniem właściwych cen na poszczególne artykuły przez uzewnętrznianie    ich na wystawionych towarach oraz kontrolowanie ich z dowodami dostawy (specyfikacjami magazy­nowymi, arkuszami przecen).

    Leave a Reply