Najnowsze komentarze

    UCZESTNICTWO W KOMISJACH

    Uczestniczenie w komisjach spisowych (zgodnie z poleceniem kie­rownika stoiska), powołanych na czas przeprowadzania remanen­tów lub inwentaryzacji, jak też ścisłe podporządkowanie się pole­ceniom przewodniczącego komisji remanentowej; branie udziału w komisjach zamknięcia i otwarcia PDT na^pole­cenie kierownika dyżurnego;dokładnej znajomości przepisów przeciwpożarowych,- uczestniczenia w kursach z tego zakresu wiedzy oraz należenia, zgodnie z poleceniem st. inspektora do spraw przeciwpożarowych; do tzw. „pogotowia obrony obiektu’ znajomości obsługi kas rejestracyjnych oraz zasadniczych czyn- r ności związanych z ich uruchomieniem, znajomości czterech działań arytmetycznych oraz inkasowania na polecenie kierownika,stoiska należności z tytułu zawartych transakcji; .znajomości. przepisów wewnętrznych,. związanych ze sprzedażą.

    Leave a Reply