Najnowsze komentarze

    UMIEJĘTNOŚCI

    • Umiejętności sprawnego liczenia na maszynach i w pa­mięci;zasad i techniki gospodarowania powierzonym majątkiem;przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i bhp w ma­gazynach.  Charakter pracy magazyniera wymaga od kandydatów sto­sunkowo dużej sprazctiości fizycznej, a w niektórych przy­padkach nawet siły,’ dobrego zdrowia i odporności na • różne warunki, to których przechovmje      materiały  tozcary.(ńp. tem­peratury minusowe, i wyziewy odczynników chemicznych).Przeciwwskazania dodatkowe. Do zawodu tego nie nadają się osoby z chorobami płuc, ze skłonnościami do epilepsji, z poważniejszymi wsadami serca, a przy towarach i artykułach spożywczych- — osoby, ze schorzeniami skóry, podatni na nośność zarazków oraz ze słabym zmysłem węchu, smaku .

    Leave a Reply