Najnowsze komentarze

    WARTE ZASTANOWIENIA

    Warto zastanowić się, w jaki sposób można zorganizować optymalne .warunki nauczania organizacji i . techniki handlu w szkole i sklepach lub magazynach, które zapewnialyby prawidłową realizację celów dydaktyczno-wychowawczych.Na podstawie charakterystyk zawodowych oraz ogólnych założeń polityki oświatowej ‚”powstaje- plan nauczania, który określa czas trwania nauki w szkole, wykaz przedmio­tów, ź którymi uczniowie mają się zaznajomić, kolejność i czas przeznaczony na nauczanie poszczególnych przedmio­tów i na praktykę w zakładach. Realizacja planu kształcenia w całości ma zapewnić zdobycie pełnego zasobu wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych oraz wszystkich celów wychowawczych.

    Leave a Reply