Najnowsze komentarze

    WYKONYWANIE CZYNNOŚCI

    Do wykonywania wymienionych czynności potrzebne są wiadomości zarówno ogólne, jak i zawodowe. Do zakresu umiejętności ogólnych trzeba zaliczyć dość istotny dla sprzedawcy sposób prawidłowego wysławiania się i poprawnego pisania w języku polskim, znajomość języka obcego, umo- ; żliwiającą obsługę klientów z innych krajów. Sprzedawca . powinien mieć wiadomości dotyczące aktualnych problemów-. gospodarczych, politycznych i społecznych, a także wiadomości z matematyki, fizyki, chemii oraz anatomii, fizjologii i psychologii.  Wiele cennych elementów do wyznaczania celów dydak­tyczno-wychowawczych, ; związanych ” z realizacją programu, nauczania, organizacji i techniki- handlu sugerują również regulaminy pracy (instrukcje),’obowiązujące w’poszczegól­nych placówkach. handlowych.

    Leave a Reply